DAGLIG LEDELSE
SALG / KALKULATION / MONTAGE:
Henrik J. Eriksen
Bygningskonstruktør
Tlf: +45 25 73 97 51
Telefontid til kl. 17:00 mandag til fredag
E-mail:  hje@stormflodssikring.dk

OPMÅLING / SERVICE / PROJEKT:
Marc Dal Hansen
Projektleder
Tlf: +45 25 79 97 52
E-mail:  mdh@stormflodssikring.dk

MONTAGE:
Kenneth Jørgensen
Montørleder
Tlf: +45 20 67 29 26

STORMFLODSSIKRING – kontor: 
Kullinggade 31 E
5700 Svendborg
Denmark
AKUT telefon – 24 / 7 / 365 – 25739751 + 28729752
Kontakt@stormflodssikring.dk


BOGHOLDERI OG FAKTURAER
E-mail: Faktura@stormflodssikring.dk

ADMINISTRATION
Katrine Damgaard

Administration, markedsføring.
E-mail: katrine@stormflodssikring.dk

DIREKTØR
Jan Foster
Tlf: 28729752
E-mail: info@stormflodssikring.dk

ORGANISATION: 

De fleste af vores medarbejdere har en teknisk uddannelse (bygningskonstruktører) samt en håndværksmæssig uddannelse (tømrer), og de fleste i firmaet har tidligere selv monteret produkterne, hvorfor de har et indgående kendskab til hvordan systemerne er skruet sammen og bedst monteres.

Stormflodssikring ApS er førende på det danske marked indenfor stormflodssikring og skybrudssikring med barrierer, skot, mobildæmninger, vandtætte vinduer og døre samt afdækningsplader. Man kan læse mere om produkterne i vores barrierekatalog.

Vi udfører også vores egne test af produkter og løsninger, så vi kan danne vores egne erfaringer. Da vi har arbejdet med stormflodssikring og skybrudssikring siden 2008, så har vi oparbejdet en stor basisviden som vi kan trække på. Vi har bl.a. udviklet en mobildæmning som hedder TEMPO-DAM. Mere kan læses på www.TEMPO-DAM.com.

Firmaet har også en miljøteknisk underafdeling der hedder Spildsikring. Spildsikring sikrer bygninger mod kemikalieudslip samt forurenet slukningsvand. En del miljøuheld kunne være undgået, hvis man havde investeret i spildsikringsudstyr, som loven i øvrigt kræver. Man kan se vores spildsikringsprodukter på under produkter.