TEMPO

Billeder af vores nye mobildæmning tilgår snarest.

TEMPO

Billeder af vores nye mobildæmning tilgår snarest.

TEMPO

Billeder af vores nye mobildæmning tilgår snarest.

TEMPO

TEMPO Mobildæmning, en af verdens hurtigste mobildæmninger

TEMPO mobildæmning er Stormflodssikring’s egen mobile dæmning, og da vi selv får den produceret, lever den op til vores strenge krav til sikkerhed og kvalitet. Vi har videreudviklet på konceptet “trekantsdæmninger af banevarer” og denne dæmning er sammen med vores anvisninger, mere velegnet til at bekæmpe de danske stormfloder, end de fleste andre mobildæmninger er.

Det er vores erfaringer fra stormfloder og ud fra vort kendskab og erfaringer med de øvrige mobildæmninger på markedet, at vi anbefaler denne mobildæmning. Ved internationale henvendelser kalder vi vores dæmning for TEMPO-DAM.

TEMPO mobildæmning er en af verdens hurtigste mobile dæmninger, og den kræver ikke anvendelse af energi eller nogen former for værktøj. Den kan ikke punktere på samme måde som water tubes, som i øvrigt kan være katastrofalt for water tubes, fordi de mister deres stabilitet og derfor kan kollapse eller rulle.

 

HØJDER, SAMMENKOBLING & UDLÆGNING:

TEMPO dæmningen fås i 10 eller 15 meter stykker, og kan kobles sammen til at skabe en lang sammenhængende dæmning. Den fås i mange højder, der frit kan sammensættes efter behov. Man kan altså koble en lav TEMPO mobildæmning, sammen med en højere TEMPO mobildæmning, hvis eksempelvis terrænet er skånende på en strækning af sikringslinjen. TEMPO kan kobles sammen med de fleste af de andre leverandørers trekantsdæmninger af banevarer, og kan tilsluttes til water tubes, bygninger mm.

TEMPO kan udlægges på de fleste overflader, dog skal man være opmærksom på at græs skal være kortklippet, da underløb kan risikere at blive stor og aht. stabiliteten.

TEMPO kan udlægges enkeltvis eller kobles sammen og pakkes i kasser, så de kan rulles ud i et langt stræk fra et køretøj. Vi kan levere udlægningskasser med mange hundrede meter dæmning koblet sammen til et langt stykke. TEMPO kan udlægges i de fleste åbne terræner og på de fleste underlag.

TEMPO mobildæmning kan udlægges af ”alle” efter en kort instruktion, og kan med erfaring i anvendelse af systemet, udlægges i allerede oversvømmede områder.

Der kan køres hen over udlagte enheder ved lav vandstand, hvilket er en stor fordel for redningsberedskaberne, da de i modsætning til water tubes har adgang til de sikrede områder indtil vandet stiger til ca. 10 – 15 cm.

 

FARVE & LOGO:

TEMPO mobildæmningen leveres i vores standard orange farve. Har I et ønske om at få dæmningerne leveret i en særlig farve, vil vi meget gerne undersøge om vi kan producere dæmningen i den ønskede farve. Der skal dog en vis mængde til før vi tilbyder, at ændre farven.
Hvis I har et ønske om at få trykt jeres eget beredskabsnavn / kommunenavn eller logo på dæmningen, så kan vi også levere det.  Det kan betyde meget for mandskabet, beredskabet og byen, at det er deres logo eller navn der står på de dæmninger, der ligger og beskytter dem. Skal udstyret lånes ud til et naboberedskab, så er det også nemmere at få det hjem igen.

 

LEASING:

Vi kan tilbyde TEMPO mobildæmning finansieret via leasing, hvorved investeringen spredes over en længere årrække.

 

BALLAST:

TEMPO mobildæmningerne kan leveres med og uden indbygget ballast i forliget. Denne ballast er med til at holde forliget til jorden med det samme den er udlagt. Dette er godt til de hurtige indsatser, men ikke nødvendigvis en fordel når der er lang reaktionstid. Man kan derfor købe TEMPO mobildæmningerne med aftagelig ballast, så man har mulighed for at udlægge den med og uden den ekstra vægt indbygget. Vi vil vejlede jer i hvilken løsning i bør vælge, ud fra jeres specifikke behov og situation.

 

VIGTIGT – VINDFORHOLD:

Skal en Mobildæmning benyttes under stærke vindforhold, skal der anvendes ballast i form af sandsække. Dette er for at sikre, at den ikke flytter sig under blæst. TEMPO mobildæmningen kan dokumentere hvor meget vægt der skal udlægges på de forskellige underlag, under de forskellige vindforhold. Altså blæser der en stiv kuling, så skal der på underlag af tør asfalt X antal sandsække på pr. meter. Er der en stormende kuling, så skal der X antal sandsække på underlag af vådt græs.

Derudover kan vi tilbyde en udlægningsplan, der beskriver hvordan dæmningen rent faktisk udlægges i blæsevejr. Planen beskriver antal folk, arbejdsfordelinger mm.. Denne udlægningsplan har vi selv udviklet ud fra vores egne erfaringer. Man kan udlægge op til 5 km/timen, afhængigt af vindforholdene og fremkommeligheden. Man skal dog være opmærksom på, at det kan være for farligt, at opholde sig udenfor.

Ballastplanen er beregnet af et ingeniørfirma med special i vind. Udover selve beregningerne, er der foretaget gnidnings- og træktest af barrieren med ballast på.

Hvis I er et beredskab, kan vi tilbyde at demonstrere udlægningsmetoden for stærke vindforhold.

 

SAMMENLIGNING MED “WATER TUBES”:

Water tubes – For høj vandstand og punkteringer.

Water tubes er følsomme over for høj vandstand, strøm, bølger, skarpe genstande, glatte underlag, påkørsel og punkteringer. De water tubes beredskabet har indkøbt, har en maksimal sikringshøjde på 80 cm, selv om de er 120 cm høje. Hvis vandstanden overstiger de 80 cm, så skriver producenten, at man skal forvente den kan svigte. Det betyder at hele vandstanden kan strømme ind og det iskolde vand kan sætte folks liv i fare. Det at de bliver ustabile ved for høj vandstand, gør indsats arbejdet mere kompliceret, for de skal placeres i den rigtige højde, og så må vandstandsvarslet ikke ændre sig til det værre.

Hvis det ene af de to rør de består af punkterer, taber tryk, sprænger eller andet, så kan dæmningen svigte. Det står på producenternes hjemmeside og er set flere gange. Du kan her læse lidt om sådan en punktering i Jyllinge.

 

TEMPO – For høj vandstand og punkteringer.

Ved en TEMPO mobildæmning kan vandstanden være højere end barrieren, og den vil ikke flytte sig. Vandet vil dog løbe over toppen af barrieren, men den flytter sig ikke før der er en stor overskridelse af sikringshøjden. Hvor meget en stor overskridelse er, kan variere afhængigt af ruheden af underlaget og mængden af vand på bagsiden. Ballast i form af sandsække på forliget udligner dette overløb, og barrieren bliver liggende.

Vandstanden på bagsiden må ikke blive højere end ca. 20-30 % af sikringshøjden uden, der kommes ballast på forliget eller bagsiden pumpes tør. Ballast i form af sandsække udligner denne forskel, og barrieren bliver liggende fast. Da vi altid anbefaler ballast i form af sandsække, bl.a. pga. vind, så er overtopning, samt vandstand på bagsiden ikke det store problem. Mobildæmningens egenskaber er meget bedre end water tubes.

Hvis du laver et hul i barrieren, så løber der bare vand ind i det tørre område, men TEMPO dæmningen svigter eller kollapser IKKE!!! Den kan lappes ved at man stopper en engangspresenning og nogle sandsække ind i kammeret hvor den er gået i stykker. Nemt og intuitivt med forhåndværende materialer.

 

Udlægning og uddannelse

En TEMPO dæmning kræver ikke meget uddannelse. Et beredskab vi lige havde leveret 300 meter trekantsdæmning til, havde aldrig før prøvet dæmningerne. De åbnede de nyligt leverede kasser, og rullede alle 300 meter ud selv. Hvor fantastisk er det ikke? Det samme kan ikke lade sig gøre med water tubes, for water tubes kræver uddannede folk.
Tempo kan udlægges lige så hurtigt som man kan gå. De water tubes som beredskabet benytter kræver mange folk og lang tid.

Water tubes kan bundfryse hvis de udlægges i frostvejr / hård frost, og det kan besværliggøre eller umuliggøre fjernelsen efter indsatsen. Dette er sket før i Danmark, og kan bremse al trafik i de udlagte områder. TEMPO mobildæmning kan altid pakkes sammen og fjernes, for den tømmer sig selv når vandet forsvinder.

 

Levetid og økonomi

Levetiden er på op til 20 år for TEMPO-DAM hvis den behandles ordentligt efter brug. Tubebarrierer har ca. 3-5 indsatser og ca. 5 år på hylden, dog varierer det fra producent til producent.
TEMPO dæmningen koster lidt mere i indkøb, men man sparer de penge mange gange under udlægningen samt pga. en længere levetid.

Produktfakta
Barriere længder10 m og 15 m stykker
Sikringshøjder150, 350, 500, 670, 800, 1.000, 1.300 og 1.500 mm.
Fri udlægningsfladeDet nødvendige frie flade areal er 4 x sikringshøjden
LagringSammenrullet i tasker eller i ”kasser”
Udlægning i vand muligtja
Udlægning i stærk vindJa – kræver dog ekstra ballast og mandskab med viden om produktet
Udlægning i bølgerJa – kræver uddannet mandskab
Nødvendige forudsætningerKræver kun en kort introduktion til udlægning under normale forhold.
Nødvendigt værktøjKan kræve ekstra ballast under særlige forhold.
Montage info
UdlægningshastighedOp til 1-5 km i timen
Vægt pr EnhedEn 67 cm barriere vejer ca. 4,5 kg/meter.

 

 

Betegnelser for mobile diger.

Mobile dæmninger kaldes også for midlertidige diger, mobildiger, mobiledæmninger, stormflodsdæmninger, beredskabsdæmninger, mobile dæmninger, trekantsdæmninger, water tubes og tubebarrierer. Følgende andre mobiledæmninger kan findes hos vores kollegaer i branchen, og vi opfordrer vores kunder til at undersøge markedet, så de får det sikkerhedsudstyr der passer bedst til dem. No Flood dæmninger ved Enviroment Solutions, Aquadam, Noaq dæmninger, Aqua Fence, Boxwall, mobildiger.dk og Water Gate. Der er dog efter vores mening ikke ret mange der lever op til TEMPO-Mobildæmningens egenskaber som er hurtig, sikker, nem og alsidig.

Hvis TEMPO Mobildæmning ikke passer til jeres behov, kan I finde andre stormflodsprodukter i vores barrierekatalog eller på vores produktside.