stormflodssikring.dk forside skybrudssikring

Udstyr og løsninger til skybrudssikring og stormflodssikring

Stormflodssikring ApS er et kvalitetsbevidst firma, der siden 2008 har beskyttet bygninger på tværs af Danmark også i København mod stormflod og skybrud. I dag er vi det mest erfarne firma på markedet, og vi har aldrig haft en vandskade grundet svigtende barrierer, hvilket vi tilskriver vores seriøsitet og gode produkter.

Vi har et stort udvalg af skot, barrierer, mobiledæmninger samt vandtætte døre og vandtætte vinduer til beskyttelse af bygninger og områder mod oversvømmelser fra skybrud og stormflod.
Vi sælger og monterer stærke seriøse løsninger til erhvervsdrivende, museer, hospitaler, universiteter, kommuner, forsikringsselskaber, banker og private samt udstyr til redningsberedskaberne.

Barrierekatalog og bagkatalog af skot og barrierer til oversvømmelsessikring.

Barrierekataloget indeholder de fleste af de skot, barrierer og mobildæmninger, som Stormflodssikring ApS kan tilbyde. Mener du ikke, at et af disse oversvømmelsesprodukter kan løse din aktuelle situation, så kontakt os for en nærmere drøftelse af mulighederne, for vi udvider løbende vort sortiment, og har et stort bagkatalog af andre løsninger.

VI har udviklet en mobildæmning som hedder TEMPO-DAM og mere information kan findes på http://tempo-dam.com/. Du kan naturligvis også finde produktet her på vores egen side.

Projektering

Sidder du i projekteringsfasen, vil vi anbefale, at du kontakter os og får en drøftelse af, hvordan man bedst integrerer oversvømmelsesløsningerne i projektet. Jo før man tænker klimasikringer ind i et projekt, jo større sandsynlighed er der for et godt, sikkert og diskret resultat.

Vi har desværre flere gange oplevet rådgivere og bygherrer, der er kommet for sent i gang, hvor stormflodssikringen eller skybrudssikringen blev en knap så optimal løsning.

Montage, service og vedligehold

Vores specialuddannede montører, står for montagen i hele landet. Dette er for at sikre barriererne monteres korrekt. Vandtæthed er en svær kunst, men vores montører er omhyggelige og uddannet i, at placere fuger og tætningsbånd de helt rigtige steder, hvorved vandindtrængning forsøges undgået.

Derudover kan man tegne en serviceordning, hvor vores montører kommer en gang om året og kontrollerer barriererne. Vi prøvemonterer alle barrierer, kontrollerer pakninger og fuger.

Man kan kombinere dette servicebesøg med en beredskabsøvelse, for det er vigtigt at vedligeholde alles bevisthed om barriererne, truslen og evnen til at montere barriererne.

Stormflodssikring har sin egen  kanal

Vores katalog