FLOODGATE DØRBARRIERE

Denne barriere består af en kraftig stålkrop der spændes ud til siderne via en donkraft, og efterfølgende ned mod gulvet via en presseskinne. Neopren omslaget sørger for at tætne stålkroppen mod de omgivende konstruktioner og kan optage små ujævnheder.
Floodgaten behøver rette anslagsflader med rette hjørner i bunden. Den kan ikke bruges til udadgående døre.

Er du interesseret i at få et tilbud på en barriere, så fremsend venligst breddemål samt foto af den åbning du ønsker sikret.

Informationerne kan fremsendes via vores Kontakt-side