TFS DEFENCE DOORS – Store massive porte

Denne producent har leveret og monteret over 300 porte mod oversvømmelse i England, og er en af landets mest erfarne indenfor store stålporte. Deres erfaring gør, at vi kan levere den helt rigtige port til jeres projekt, og deres rådgivning går lige fra dimensionering, til valget af materialer og type af overfladebehandling.

Disse porte opbygges og designes til det sted, de skal benyttes. Er det mod stillestående vand, er der bølger, skal der køre mange biler gennem den hver dag, eller skal den højst lukkes en gang hvert 5. år?

Portene kan for det meste betjenes af en enkelt person.