FEHRMANN – Højvandstætte facadepartier

Denne producent er specialiseret i fremstilling af store samlede facadepartier til bygninger, hvor stort vandtryk forekommer.

Tætheden er meget stor for komponenterne, også selvom disse har store glasfelter. For at leve op til disse høje tæthedskrav skal systemet tænkes ind i byggeriet allerede i projekteringsfasen.

Fehrmann leverer desuden partier til placering under vandets overflade, samt partier til placering i ekstremt høje bygninger med store vindpåvirkninge