FLOOD BREAK – Sikring af lodrette ventilationsriste

Flood Break er et automatisk modul, der selv lukker sig, når vandet kommer hen til den. Det består af fl ere mindre ”låger” der kan flyde, og når vandet når op til lågerne, fl yder de op og lukker af. Panelerne er konstrueret således, at vandtrykket er medvirkende til at øge tætheden.

Dette modul kan placeres indvendigt eller udvendigt på et lodret ventilationsafkast. Den er især velegnet til store ventilationsriste, og kan eftermonteres på eksisterende afkast.

Der vil alt efter pladsforhold, være en meget lille reduktion i den luftmængde der kan passere, men dette skal eftervises af en ingeniør.

Panelet er konstrueret således at vandtrykket er medvirkende til at øge tætheden.