FLOODBREAK – Automatisk flydeklap

FloodBreak er et innovativt produkt, der fl yder op via vandet, uden brug af energi. Til daglig ligger den i vejbanen og når vandet løber hen til den, begynder den at fl yde. I siderne skal den have murvinger i samme længde som sikringshøjden er i, hvorpå barrieren kan tætnes imod, mens den stille og roligt rejser sig.

Barrieren dimensioneres efter trafi kbelastningen, og kræver ikke en stor indbygningsdybde. FloodBreak produceres i USA, og skal transporteres til Danmark.