FLOODBREAK – Sikring af ventilationsriste i terrænniveau

Flood Break er et automatisk modul, der selv lukker sig selv når vandet kommer hen til den. Det består af fl ere mindre ”låger”, der kan fl yde, og når vandet når op til lågerne, fl yder de op og lukker af. Panelerne er konstrueret således at vandtrykket er medvirkende til at øge tætheden.

Denne version kan placeres i ventilationsskakte til S-tog, hvor risten ligger plant med terræn. Hvis vandet stuver op på terræn, og løber ned i skakten, lukker sikringen automatisk, og sikrer ventilationssystemet. Når vandet forsvinder fra skakten via afl øbene, åbner skaktene igen, såfremt der ikke er undertryk.

Denne enhed kan ofte eftermonteres i en eksisterende ventilationsskakt.

Der vil, alt efter pladsforhold, være en mindre reduktion i den luftmængde, der kan passere og dette bør eftervises af en ingeniør.

Panelet er konstrueret således, at vandtrykket er medvirkende til at øge tætheden