Vandtæt dør stormflodssikring
Vantæt vindue til drikkevandstanke 3 stormflodssikring
Vantæt vindue til drikkevandstanke 1 stormflodssikring
Vantæt vindue til drikkevandstanke 2 stormflodssikring

HUBER – Vandtætte låger / døre / vinduer til drikkevandstanke

Huber har siden 1970 produceret enestående vandtætte låger og døre til bl.a. drikkevandstanke. De er solide, stærke med tæthedsintervaller op til 2 m vandsøjle, til 10 mVS samt 30 mVS. Samtidigt overholder de retningslinjerne for, hvilke tætningsprodukter, der må anvendes i kontakt med levnedsmiddelindustrien og til drikkevand, så kontamination undgås.

Vi har monteret flere af disse låger i Danmark, og kan stå inde for kvaliteten og tætheden. Tæthed er svært at opnå når det drejer sig om rent vand, men vi har aldrig haft utætheder fra de monterede låger.

De vandtætte vinduer har vi ligeledes monteret i Danmark og kvaliteten er i top. Det er altid en fordel at kunne kigge ind i vandstankene og se med egne øjne hvad der foregår.

Kontakt os for mere information.

På videoen ses en af de to vandtætte lemme monteret i den nye Esbjerg vandværksbygning.