OPBEVARING OG TRANSPORT

Når man etablerer længere oversvømmelsesbarrierer, er det vigtigt, at man indtænker opbevaring og transport af barriererne. Større mængder søjle- bjælkebarrierer kan pakkes i stativer, og stables oven på hinanden i fl ere lag. Disse stativer har løfteøjer, og kan løftes på en lastbil for transport til anvendelsesstedet. Man kan også etablere hjul på stativerne, så de kan køres rundt på opstillingsstedet.

Ved mindre mængder, der opbevares tæt på opstillingsstedet, kan man nøjes med, at pakke barriererne på vogne, hvor de står klar til brug, og let kan trækkes ud til opstillingsstedet.

I tilfælde hvor det kun drejer sig om enkelte barrierer, hænges de ofte op på hyldeknægte, eller opbevares i specialfremstillede skabe med lås