STORMFLODSSIKRING.DK’S specielle løsninger

Ud over standardløsningerne, kan vi specialbygge afdækningsplader til store riste i terræn o.lign. Det er især vigtigt, hvis der er mange riste, at transport og opbevaring af afdækningerne indtænkes i projektet