TEMPO mobildæmning 50 cm udlagt i en å.
Vandstanden overstiger mobildæmningens sikringshøjde.
TEMPO mobildæmning 50 cm udlagt i en å.
Man kan faktisk gå på vandet
TEMPO mobildæmning styrer strømmende vand i en å.
Vandet tvinges den anden vej rundt om en sandbanke.
Mobildiget i en dam
Rundinger kan også laves med mobildiget.
Mobildiget i en dam
TEMPO'en pakkes sammen.
En 50 cm. TEMPO Mobildæmning udlægges hurtigt fra trailer.
Sandsække udlægges, mindst 1 sandsæk pr. meter aht. vind. Ballastplan udleveres, så man kan placere den korrekte mængde ballast på, i forhold til vindstyrken.
TEMPO-Mobildæmningen startes i dette tilfælde op af en mur.
Sandsække placeres i hjørnet, og helt ind i dæmningen, så den kan slutte tæt mod hjørnet.
TEMPO Mobildæmning udlægges
Hjørne samling. Sandsække placeres i hjørnet.
Hjørne samling. Sandsække placeres i hjørnet.
To TEMPO dæmninger samles i længden med en Velcro samling.
To TEMPO dæmninger samles i længden med en Velcro samling.
Den nederste Velcro samling lukkes.
Den øverste Velcro samling lukkes, og barrieren er klar.
Et 45 graders udvendigt hjørne. Man kan også lave andre retningsændringer, som buer og 90 grader, men også indvendig hjørner.
TEMPO Mobildæmningen rulles sammen efter brug.
TEMPO Mobildæmning pakkes ind i et omslag.
Bærerør føres gennem øjer i omslaget, hvorved dæmningen nemt kan løftes af to mand. Husk at gå ned i knæ ved løft.
Mobildæmningen bæres nemt i omslag med bærerør. Hvis mobildæmningen bliver højere og tungere, så 4 mand hjælpes med at bære mobildæmningen.
TEMPO Mobildæmningen rulles på en lille transportvogn. Dette minimerer belastningen på beredskabspersonalet
TEMPO Mobildæmning bæres med kun et bærerør.
TEMPO Mobildæmning bæres med et bærerør på skuldrene. Man kan nemmere bære TEMPO'en over længere afstande på denne måde.
TEMPO Mobildæmningen bæres med et tov, hvorved det er nemmere at komme rundt i forskelligt terræn.
TEMPO Mobildæmningen bæres med et tov, hvorved det er nemmere at komme rundt i forskelligt terræn.
Ballasten monteres på TEMPO'en.

TEMPO®-Mobildæmning.
Verdens stærkeste og en af verdens hurtigste mobildæmninger!

Tempo-Dam.com

TEMPO® mobildæmning er Stormflodssikring’s egen mobile dæmning, der er et beskyttet varemærke. Da vi selv producerer den, lever den op til vores strenge krav til sikkerhed og kvalitet. Vi har videreudviklet på konceptet “trekantsdæmninger af banevarer” og denne dæmning er sammen med vores anvisninger, mere velegnet til at bekæmpe de danske stormfloder, end de fleste andre mobildæmninger er.

Det er vores erfaringer fra stormfloder og ud fra vort kendskab og erfaringer med de øvrige mobildæmninger på markedet, at vi anbefaler denne mobildæmning. Ved internationale henvendelser kalder vi vores dæmning for TEMPO-DAM og kan findes på www.TEMPO-DAM.com.

TEMPO mobildæmning er en af verdens hurtigste mobile dæmninger, og den kræver ikke anvendelse af energi eller nogen former for værktøj. Den kan ikke punktere på samme måde som water tubes, som i øvrigt kan være katastrofalt for water tubes, fordi de mister deres stabilitet og derfor kan kollapse eller rulle.

 

SÅDAN VIRKER DEN:

Trekantsdæmningen fungerer efter bogstøtteprincippet. Det betyder at vandets vægt holder barrieren på plads og tilbageholder vandet, der prøver på at skubbe dæmningen.

Forliget er knap 4 gange bredere end højden, så der er stor vægt på forliget. Eksempelvis, så vil vandtrykket på en 80 cm høj dæmning, forsøge at skubbe dæmningen med ca. 400 kg. 80 cm vandstand på dæmningen vejer ca. 2150 kg.

Når stormfloden nærmer sig, vil vandet løbe ind over forliget og ind i trekanten (faldskærmen). Efterhånden som vandstanden stiger, så flyder trekanten med op, grundet flyderen i toppen / forkanten af trekanten. Når vandet forsvinder igen, så lægger dæmningen sig fladt ned igen. Kommer der bølger, så følger trekanten bølgernes bevægelse. Enkelt og smart!

 

HØJDER, SAMMENKOBLING & UDLÆGNING:

TEMPO dæmningen fås i 10 meter stykker, og kan kobles sammen til at skabe en lang sammenhængende dæmning. Den fås i mange højder, der frit kan sammensættes efter behov. Man kan altså koble en lav TEMPO mobildæmning, sammen med en højere TEMPO mobildæmning, hvis eksempelvis terrænet er skånende på en strækning af sikringslinjen. TEMPO kan kobles sammen med de fleste af de andre leverandørers trekantsdæmninger af banevarer, og kan tilsluttes til water tubes, bygninger mm.

TEMPO kan udlægges på de fleste overflader, dog skal man være opmærksom på at græs skal være kortklippet.

TEMPO kan udlægges enkeltvis eller kobles sammen og pakkes i kasser, så de kan rulles ud i et langt stræk fra et køretøj. Vi kan levere udlægningskasser med 50 til 100 meter dæmning koblet sammen til et langt stykke. TEMPO kan udlægges i de fleste åbne terræner og på de fleste underlag, samt føres op og ned over kantsten.

TEMPO mobildæmning kan udlægges af ”alle” efter en kort instruktion, og kan med erfaring i anvendelse af systemet, udlægges i allerede oversvømmede områder.

Der kan køres hen over udlagte enheder ved lav vandstand, hvilket er en stor fordel for redningsberedskaberne, da de i modsætning til water tubes har adgang til de sikrede områder indtil vandet stiger til ca. 10 – 15 cm.

 

FARVE & LOGO:

TEMPO mobildæmningen leveres i vores standard orange farve.
Hvis I har et ønske om at få trykt jeres eget beredskabsnavn / kommunenavn eller logo på dæmningen, så kan vi også levere det.  Det kan betyde meget for mandskabet, beredskabet og byen, at det er deres logo eller navn der står på de dæmninger, der ligger og beskytter dem. Skal udstyret udlånes til et naboberedskab, så er det også nemmere at få det hele med hjem igen.

 

LAGER:

Vi kan for det meste kan vi levere bestillinger på under 100 meter, inden for 1-2 uger, da vi kører til eget lager til små ordre.

Ordre på over 100 meter skal man forvente en længere leveringstid på.

 

LEASING:

Vi kan tilbyde TEMPO mobildæmning finansieret via leasing, hvorved investeringen spredes over en længere årrække.

 

BALLAST:

TEMPO mobildæmningerne kan leveres med påsyet ballast og aftagelig ballast i forliget. Denne ballast er med til at holde forliget til jorden med det samme den er udlagt. Når ballasten er demonterbar, så kan pille vægten af når man skal pakke dæmningerne sammen og tørre dem.

 

VIGTIGT – VINDFORHOLD:

Skal en Mobildæmning benyttes under stærke vindforhold, skal der anvendes ballast i form af sandsække. Dette er for at sikre, at den ikke flytter sig under blæst. TEMPO mobildæmningen kan dokumentere hvor meget vægt der skal udlægges på de forskellige underlag, under de forskellige vindforhold. Altså blæser der en stiv kuling, så skal der på underlag af tør asfalt X antal sandsække på pr. meter. Er der en stormende kuling, så skal der Y antal sandsække på underlag af vådt græs.

Vi har under nogle forsøg udlagt en 60 cm og 80 cm høj mobildæmning under 10 m/s vinde og selv om den var helt udspilet og direkte op mod vinden, så blev den liggende på vejen uden sandsække eller anden form for ballast.  Dette skyldes flere ting, men særligt vores specielle design af den nederste del af dæmningen, som ingen andre konkurrenter har.

Derudover kan vi tilbyde en udlægningsplan, der beskriver hvordan dæmningen rent faktisk udlægges i blæsevejr. Planen beskriver antal folk, arbejdsfordelinger mm. Denne udlægningsplan har vi selv udviklet ud fra vores egne erfaringer. Man kan udlægge op til 5 km/timen, afhængigt af vindforholdene og fremkommeligheden. Man skal dog være opmærksom på, at det kan være for farligt, at opholde sig udenfor.

Ballastplanen er beregnet af et ingeniørfirma med special i vind. Udover selve beregningerne, er der foretaget gnidnings- og træktest af barrieren med ballast på.

 

SAMMENLIGNING MED “WATER TUBES”:

Water tubes – For høj vandstand og punkteringer.

Water tubes er følsomme over for høj vandstand, strøm, bølger, skarpe genstande, glatte underlag, påkørsel og punkteringer. De water tubes beredskabet har indkøbt, har en maksimal sikringshøjde på 80 cm, selv om de er 120 cm høje. Hvis vandstanden overstiger de 80 cm, så skriver producenten, at man skal forvente den kan svigte. Det betyder at hele vandstanden kan strømme ind og det iskolde vand kan sætte folks liv i fare. Det at de bliver ustabile ved for høj vandstand, gør indsats arbejdet mere kompliceret, for de skal placeres i den rigtige højde, og så må vandstandsvarslet ikke ændre sig til det værre.

Hvis det ene af de to rør de består af punkterer, taber tryk, sprænger eller andet, så kan dæmningen svigte. Det står på producenternes hjemmeside og er set flere gange. Du kan her læse lidt om sådan en punktering i Jyllinge.

 

TEMPO – For høj vandstand og punkteringer.

Ved en TEMPO mobildæmning kan vandstanden være højere end barrieren, og den vil ikke flytte sig. Vandet vil dog løbe over toppen af barrieren, men den flytter sig ikke før der er en stor overskridelse af sikringshøjden. Hvor meget en stor overskridelse er, kan variere afhængigt af ruheden af underlaget og mængden af vand på bagsiden. Ballast i form af sandsække på forliget udligner dette overløb, og barrieren bliver liggende.

Vandstanden på bagsiden må ikke blive højere end ca. 20-40 % af sikringshøjden uden, der kommes ballast på forliget eller bagsiden pumpes tør. Ballast i form af sandsække udligner denne forskel, og barrieren bliver liggende fast. Da vi altid anbefaler ballast i form af sandsække, bl.a. pga. vind, så er overtopning, samt vandstand på bagsiden ikke det store problem. Mobildæmningens egenskaber er meget bedre end water tubes.

Hvis du laver et hul i barrieren, så løber der bare vand ind i det tørre område, men TEMPO dæmningen svigter eller kollapser IKKE!!! Den kan lappes ved at man stopper en engangspresenning og nogle sandsække ind i kammeret hvor den er gået i stykker. Nemt og intuitivt med forhåndværende materialer. Under forsøg i bølgetestcenter hvor vi ville se konsekvenserne af pumkteringer, har vi skilt dæmninger ad ved samlingerne og dæmningerne flytter sig ikke, selv om vandet vælter ind gennem samlingen.

 

Udlægning og uddannelse

En TEMPO dæmning kræver ikke meget uddannelse. Et beredskab vi har leveret 300 meter trekantsdæmning til, havde aldrig før prøvet dæmningerne før stormfloden truede. De åbnede de nyligt leverede kasser, og rullede alle 300 meter ud selv. Hvor fantastisk er det ikke? Det samme kan ikke lade sig gøre med water tubes, for water tubes kræver uddannede folk.
Tempo kan udlægges lige så hurtigt som man kan gå. De water tubes som beredskabet benytter kræver mange folk og lang tid.

Water tubes kan bundfryse hvis de udlægges i frostvejr / hård frost, og det kan besværliggøre eller umuliggøre fjernelsen efter indsatsen. Dette er sket før i Danmark, og kan bremse al trafik i de udlagte områder. TEMPO mobildæmning kan altid pakkes sammen og fjernes, for den tømmer sig selv når vandet forsvinder.

 

Levetid, materialer og økonomi

Vores forventede levetid for TEMPO dæmningen er 20 år og skulle gerne holde i op til 30 år, hvis den behandles ordentligt under og efter brug.

Det mest kritiske punkt på dæmningen er sytråden og vi har valgt at opgradere til den bedste tråd penge kan købe. Den tråd vi anvender er 30 gange dyrere end den bedste polyester sytråd der normalt anvendes til sejl og andre mobildæmninger og produkter der kræver kvalitet. Den er lavet af et syntestisk stof der ikke kan rådne hvilket er vigtigt hvis man ikke får tørret dæmningerne ud i alle lag. Sytråden påvirkes ikke af UV-stråler, saltvand, syreregn, rengøringsmilder, klor og mange andre skadelige forhold. Den bliver ikke skør ved store temperatursvingninger og frost. Denne sytråd er hydrophobisk, altså den har ingen kapillæreffekt og dæmningen er derfor tættere i alle syninger. Leverandøren stiller overfor Stormflodssikring ApS, 15 års garanti på trådens egenskaber fra købsdatoen af tråden.

Tubebarrierer har ca. 3-5 indsatser og ca. 5 år på hylden, dog varierer det fra producent til producent.
TEMPO dæmningen koster lidt mere i indkøb, men man sparer de penge mange gange under udlægningen samt pga. en længere levetid med større sikkerhed.

Produktfakta
Barrieren længde10,2 meter pr. stk. (effektiv længde sammenkoblet)
Sikringshøjder250, 400, 600, 800,1000, 1200, 1400 mm.
Fri udlægningsfladeDet nødvendige frie flade areal er 4 x sikringshøjden
LagringSammenrullet i tasker, bårer eller i ”kasser”
Udlægning i vand muligtja
Udlægning i stærk vindJa – kræver dog ekstra ballast og mandskab med viden om produktet
Udlægning i bølgerJa – kræver uddannet mandskab
Nødvendige forudsætningerKræver kun en kort introduktion til udlægning under normale forhold.
Nødvendigt værktøjKan kræve ekstra ballast under særlige forhold.
Montage info
UdlægningshastighedOp til 1-5 km i timen
Vægt pr EnhedEn 60 cm barriere vejer ca. 6,7 kg/meter uden den aftagelige ballast.

 

Betegnelser for mobile diger.

Mobile dæmninger kaldes også for midlertidige diger, mobildiger, mobiledæmninger, stormflodsdæmninger, beredskabsdæmninger, mobile dæmninger, trekantsdæmninger, water tubes og tubebarrierer. Følgende andre mobiledæmninger kan findes hos vores kollegaer i branchen, og vi opfordrer vores kunder til at undersøge markedet, så de får det sikkerhedsudstyr der passer bedst til dem. No Flood dæmninger ved Enviroment Solutions, Aquadam, Noaq dæmninger, Aqua Fence, Boxwall, mobildiger.dk og Water Gate. Der er dog efter vores mening ikke ret mange der lever op til TEMPO-Mobildæmningens egenskaber som er hurtig, sikker, nem og alsidig.

Hvis TEMPO Mobildæmning ikke passer til jeres behov, kan I finde andre stormflodsprodukter i vores barrierekatalog eller på vores produktside.