TIDEWALL KOMPOSITSPUNS

Tidewall kompositspuns er traditionelle spunselementer, Larssen profiler og 5 forskellige Z-profi ler med tilhørende hjørne og sammenbygningselementer.

Tidewall er anvendt de sidste 20 år, og er godkendt af US Corps of Engeneers, som sikring imod underløb, forstærkning af kanaler/flodbrinker og som ”stand alone” sikring imod oversvømmelse.

Tidewall har 60 – 80 % styrke og vejer kun 20 %, i forhold til en traditionel stålspuns.

Da Tidewall kan vibreres, presses eller spules ned ved anvendelse af det specielle guideprofi l, samtidig med, at der anvendes en speciel fugemasse i samlingerne, bliver den færdige spuns særdeles tæt.

Systemet kan desuden anvendes til lettere havnebyggerier og mindre byggegruber ved anvendelse af harpunankre.