Sandsækkefylder leveret til Trekant Brand

Sandsækkefylder leveret til Trekant Brand Stormflodssikring har leveret en sandsækkefylder til Trekant Brand, så de er klar til at fylde sandsække til den kommende stormflodssæson. Sandsækkefylderen har en max. fyldningskapacitet ca. 3.600 sække pr. time ifølge et TUV-certifikat for 6 påfyldningsdyser. Vi håber de bliver glad for den og vil hjælpe dem i nødens time.

Bygge og anlægsavisen – Stilhed før stormen (National katastrofe)

Bygge og anlægsavisen – Stilhed før stormen Stormflodssikring ApS blev interviewet til bygge og anlægsavisens klimatillæg omkring oversvømmelsessikring. Uddrag: Jan Foster kender udmærket til Cowis analyse og mener at vi i Danmark er dårligt rustet til fremtidens udfordringer: – Tallene fra COWI repræsenterer en ubelejlig sandhed, og vi er simpelthen nødt til at tage det…

Stormrådet nye regler 2018

Stormflodsloven ændres – 2018

Stormflodsloven ændres – 2018 På stormrådets hjemmeside oplyses der om ændringerne vedr. Stormrådets behandling og erstatning. Følgende ændringer blev offentliggjort. Forsikringsselskabernes overtagelse af behandlingen af sager om oversvømmelse fra vandløb og søer Mulighed for at få erstattet løsøre i kældre godkendt til beboelse Mulighed for at få erstattet løsøre, som er placeret i en opbevaringscontainer…